Zmenšiť textZväčšiť text

Verejné obstarávanie

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa je obec Bohdanovce verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona. Pri verejnom obstarávaní sa Obec Bohdanovce okrem zákona riadi aj Smernicou o verejnom obstarávaní.

Profil verejného obstarávateľa

Smernica o verejnom obstarávaní