Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 76)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
27/2023 poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: JUDr. Monika Meňhertová, advokátka
200 €
26/2023 stavebné práce v ambulancii všeobecného lekára Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: SpectrumCore s.r.o.
7 700 €
Dodatok č. 1 k Zmluve č. POD 11/2023 úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
7 583.85 €
23/41/010/135 úprava práv a povinností pri zabezpečení realizácie činností a vytvorenie podmienok občanom na splnenie predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
POD 11/2023 úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
7 583.85 €
73092601 povinné zmluvné poistenie - prípojné vozidlo Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Union poisťovňa, a. s.
54.84 €
Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu prenájom plochy Odb.: Packeta Slovakia s.r.o.
Dod.: Obec Bohdanovce
0 €
Dodatok č. 3 k ZoD č. ZM-KO-OD-19-0933 2019 služby súvisiace s nakladaním s odpadmi Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
č.p. SITB-OO2-2023/001267-003 bezodpatne prenechanie daru obdarovanému Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
25/2023 Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Bohdanovce Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: OON Design s.r.o.
22 980 €
24/2023 prenos čísla Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
Dodatok č. 2 nájom nebytových priestorov Odb.: LEKNOMED, s.r.o.
Dod.: Obec Bohdanovce
965.16 €
23/2023 vystúpenie na podujatí "Deň úcty k starším" Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Pavol Križalkovič
320 €
36/O/2023 audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022 Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
1 140 €
22/2023 predaj nehnuteľností - pozemkov Odb.: Rímskokatolícka farnosť sv. Margity Alacoque, Bohdanovce
Dod.: Obec Bohdanovce
1 760 €
21/2023 renovácia hlavných dverí na Dome smútku Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Peter Adamjak
345 €
20/2023 zriadenie účtu Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
19/2023 vystúpenie na kultúrnom podujatí Deň obce Bohdanovce Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: František Kuruc
600 €
15/2023 NZ prenájom nebytových priestorov Odb.: Mgr. Vladimír Železňák Umelecká spoločnosť GONG
Dod.: Obec Bohdanovce
1 248 €
IROP-Z-302091CXV6-91-108 riešenie migračných výziev v obci Bohdanovce Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
10 400 €
Generované portálom Uradne.sk