Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 86)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
6/2024 zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Peter Marcin
0 €
5/2024 zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Margarita Development s.r.o.
0 €
4/2024 darovanie spoluvlastníckeho podielu - pozemok Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Slavomír Azari
0 €
3/2024 darovanie spoluvlastníckeho podielu - pozemok Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Peter Priputen
0 €
2/2024 posudok k strategickému dokumentu "Územný plán obce Bohdanovce" Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Ing. Pavol Gurbaľ
973 €
1/2024 záväzok poskytovateľa umožniť nepretržitý odber elektrickej energie pre kamerový systém Odb.: Košický samosprávny kraj
Dod.: Obec Bohdanovce
50 €
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 9/2022 zverejňovanie nájomných zmlúv na portály virtuálny cintorín a CRZ Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: 3W Slovakia, s.r.o.
48 €
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 15/2023 prenájom nebytových priestorov Odb.: Mgr. Vladimír Železňák Umelecká spoločnosť GONG
Dod.: Obec Bohdanovce
1 248 €
28/2023 kúpnopredajná zmluva pozemku KN "E" parc. č. 239/1 Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Štefan Bodnár
13 174.70 €
ZD 122312200701 poskytovanie pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: MEDICAL - LEX s. r. o.
336 €
27/2023 poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: JUDr. Monika Meňhertová, advokátka
200 €
26/2023 stavebné práce v ambulancii všeobecného lekára Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: SpectrumCore s.r.o.
7 700 €
Dodatok č. 1 k Zmluve č. POD 11/2023 úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
7 583.85 €
23/41/010/135 úprava práv a povinností pri zabezpečení realizácie činností a vytvorenie podmienok občanom na splnenie predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
POD 11/2023 úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
7 583.85 €
73092601 povinné zmluvné poistenie - prípojné vozidlo Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Union poisťovňa, a. s.
54.84 €
Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu prenájom plochy Odb.: Packeta Slovakia s.r.o.
Dod.: Obec Bohdanovce
0 €
Dodatok č. 3 k ZoD č. ZM-KO-OD-19-0933 2019 služby súvisiace s nakladaním s odpadmi Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
č.p. SITB-OO2-2023/001267-003 bezodpatne prenechanie daru obdarovanému Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
25/2023 Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Bohdanovce Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: OON Design s.r.o.
22 980 €
Generované portálom Uradne.sk