Zmenšiť textZväčšiť text

Naša obec

Obec Bohdanovce

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice-okolie
Región: Slanecký
Počet obyvateľov: 1 151 (31.12.2022)
Rozloha: 594 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1335
Obec je členom ZMOS, Združenia obcí Slanského mikroregiónu
IČO: 00323985
DIČ: 2021235832
Štatistická územná jednotka: 0521205

Údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021: https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK0426521205

Obec Bohdanovce patrí do Košického kraja a okresu Košice – okolie. Od metropoly východu, t. j. mesta Košice, je vzdialená približne 18 km. Kataster obce Bohdanovce má rozlohu 590 ha a rozprestiera sa na úpätí Slanských vrchov. Bohdanovce sú situované v údolí rieky Olšava, ktorá je prítokom Torysy. Východná časť územia je teda obklopená Slanskými vrchmi. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 261 m. Obec Bohdanovce sa rozprestiera na území Košickej kotliny, ktorá patrí k najperspektívnejším oblastiam z hľadiska využívania geotermálnej energie. V lokalite Ďurkov sa vyskytuje významný geotermálny zdroj. 

Z klimatického hľadiska patrí územie do teplej oblasti s kotlinovou klímou (mierne suchá až vlhká). Z celkového pôdneho fondu tu prevláda predovšetkým poľnohospodárska orná pôda. 

 

Orgány obce:

Starosta obce: Ing. Patrik Beluš

Obecné zastupiteľstvo:
Mgr. Matúš Béreš, PhD. - zástupca starostu obce
Martina Azariová
Stanislav Guľa
Dávid Trejfa
Mgr. Adriána Jakimová
Jaroslav Ruščák
Vojtech Maguľák

 

Kontrolórka
Ing. Vysokajová Agáta

Symboly obce

Erb obce Bohdanovce Vlajka obce Bohdanovce