Zmenšiť textZväčšiť text

Dane a poplatky za odpad

Daň z nehnuteľnosti - VZN č. 6/2022

Daň za psa - 10,00 €

Daň za užívanie verejného priestranstva - 6,64 €

Vývoz komunálneho odpadu:

-   94,95 €/110 l nádoba/rok
- 103,58 €/120 l nádoba/rok 
- 207,17 €/240 l nádoba/rok
- 949,52 €/1100 l nádoba/rok

 

Žetón na vývoz komunálneho odpadu:

- 3,98 €/ks - 120 l nádoba
- 3,65 €/ks - 110 l nádoba