Zmenšiť textZväčšiť text

Dane a poplatky za odpad

Daň z nehnuteľnosti - VZN č. 2/2023

Daň za psa - 10,00 €

Daň za užívanie verejného priestranstva - 6,64 € (1,66€/m2)

Vývoz komunálneho odpadu:

- 102,96 €/110 l nádoba/rok
- 112,32 €/120 l nádoba/rok 
- 224,64 €/240 l nádoba/rok
- 1.029,60 €/1100 l nádoba/rok

 

Žetón na vývoz komunálneho odpadu:

- 3,96 €/ks - 110 l nádoba
- 4,32 €/ks - 120 l nádoba