Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Adresa:    Obec Bohdanovce
  Bohdanovce142
  044 16 Bohdanovce

 

IČO: 00323985
DIČ: 2021235832

Kód obce: 521205

Elektronická schránka na UPVS:  Obec Bohdanovce (OVM) E0005588019

Bankové spojenie: SK61 5600 0000 0004 1533 0001

E-mail: sekretariat@bohdanovce-ke.sk

Telefón/sekretariát: 055/6941218

Facebook: Bohdanovčan (súkromná skupina pre obyvateľova a priateľov Bohdanoviec)

 

Obecný úrad

Oddelenie Telefón E-mail
Ing. Patrik Beluš
Starosta obce
0905 911 306 starosta@bohdanovce-ke.sk
Anna Šimčáková
- podateľňa
- osvedčovanie podpisov a listín
- prenájom obecných zariadení
- rozhlas
- obecná knižnica
- cintorín
- poplatky za vodné a stočné

 
055/6941218
0911 141 218
sekretariat@bohdanovce-ke.sk

JUDr. Marta Šimčáková
- ekonomický úsek

055/6941138 ekonom@bohdanovce-ke.sk
Alica Priputenová
- matričná agenda
- evidencia obyvateľov
- miestne dane a poplatky
- odpady
055/6941218 matrika-dane@bohdanovce-ke.sk
Údržba:
Slavomír Azari
Pavol Argaláš

 

Stavebný úrad pre obec Bohdanovce je zriadený na Spoločnom úrade Beniakovce, Kmeťova 20, Košice

http://www.soubeniakovce.sk/nova/index.php/stavebny-urad

 

Úradné hodiny

Pozor, zmena počas letných mesiacov (od 1.7.2024 do 31.8.2024) 

Pondelok: 06:00 - 14:00  
Utorok: nestránkový deň
Streda: 06:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 06:00 - 12:00

 

Pondelok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 13:00

Obecné zastupiteľstvo

Mgr. Matúš Béreš, PhD. - zástupca starostu obce
Martina Azariová
Stanislav Guľa
Dávid Trejfa
Mgr. Adriána Jakimová
Jaroslav Ruščák
Vojtech Maguľák

priamy kontakt: oz-bohdanovce@googlegroups.com

 

 

Webové sídlo

Toto webové sídlo www.bohdanovce-ke.sk spravuje Obec Bohdanovce. Je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Bohdanovce

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk