Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

 • Komunál
  10. JANUÁR 2024
  |
  24. JANUÁR 2024
  |
  07. FEBRUÁR 2024
  |
  21. FEBRUÁR 2024
  |
  06. MAREC 2024
  |
  20. MAREC 2024
  |
  03. APRÍL 2024
  |
  17. APRÍL 2024
  |
  01. MÁJ 2024
  |
  15. MÁJ 2024
  |
  29. MÁJ 2024 |
  12. JÚN 2024 |
  26. JÚN 2024 |
  10. JÚL 2024 |
  24. JÚL 2024 |
  07. AUGUST 2024 |
  21. AUGUST 2024 |
  04. SEPTEMBER 2024 |
  18. SEPTEMBER 2024 |
  02. OKTÓBER 2024 |
  16. OKTÓBER 2024 |
  30. OKTÓBER 2024 |
  13. NOVEMBER 2024 |
  27. NOVEMBER 2024 |
  11. DECEMBER 2024 |
  25. DECEMBER 2024 |
 • Plasty, kovové obaly, nápojové kartóny
  11. JANUÁR 2024
  |
  08. FEBRUÁR 2024
  |
  14. MAREC 2024
  |
  11. APRÍL 2024
  |
  09. MÁJ 2024
  |
  13. JÚN 2024 |
  11. JÚL 2024 |
  08. AUGUST 2024 |
  22. AUGUST 2024 |
  12. SEPTEMBER 2024 |
  10. OKTÓBER 2024 |
  24. OKTÓBER 2024 |
  14. NOVEMBER 2024 |
  12. DECEMBER 2024 |
 • Papier
  29. JANUÁR 2024
  |
  25. MAREC 2024
  |
  20. MÁJ 2024
  |
  29. JÚL 2024 |
  23. SEPTEMBER 2024 |
  18. NOVEMBER 2024 |
 • Sklo
  12. FEBRUÁR 2024
  |
  08. APRÍL 2024
  |
  03. JÚN 2024 |
  12. AUGUST 2024 |
  07. OKTÓBER 2024 |
  02. DECEMBER 2024 |
 • Elektroopad
  26. JANUÁR 2024
  |

  Základný právny rámec, ktorý popisuje nakladanie s odpadmi v Bohdanovciach je VZN č. 5/2022

  Poplatky za odpady pre rok 2024 sú popísané vo VZN č. 2/2023

  Triedený zber komunálnych odpadov na území obce Bohdanovce financuje Organizácia zodpovednosti výrobcov 
  NATUR – PACK, a.s. 

  Viac informácii o triedení odpadu v našej obci sa dozviete tu: https://www.akotriedit.sk/triedeniec?obec=Bohdanovce

  Obecná kompostáreň

  Obec má zriadenú malú obecnú kompostáreň, ktorá slúži na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov a cintorínov (kód odpadu 20 02 01).

  Odpad zo záhrad – konáre, tráva, lístie (aj orechové), opadané ovocie, piliny atď. môžete odovzdať na tejto kompostárni, kde sa bude postupne premieňať na kompost.

  Momentálne sú dve možnosti ako tento odpad odovzdať:

  1. odpad doveziete v dohodnutom čase priamo na kompostáreň

  alebo

  1. na obecnom úrade si vyzdvihnete špeciálne veľkoobjemové vrece tzv. bigbag, ktorý doma naplníte odpadom a necháte ho pred bránou vášho domu. Naši pracovníci v nasledujúcich dňoch naplnený big-bag vyzdvihnú a odnesú na kompostáreň. (počet bigbagov, ktorý sme schopní vyniesť za týždeň je obmedzený, preto voľte radšej prvú možnosť)

  Pre vlastný odvoz odpadu vám bude kompostáreň od apríla k dispozícii primárne v stredu od 15:00 do 17:00. Avšak je potrebné aspoň hodinu vopred zavolať nášmu pracovníkovi (0908 157 004).

  Iní deň a čas odovzdania odpadu je potrebné vopred dohodnúť na obecnom úrade 055/69 41 218 a 0911 141 218.

  Podmienky:

  • Na kompostáreň nepatria: odpad z kuchyne, psie exkrementy, hnoj, uhynuté zvieratá, nič živočíšneho pôvodu a nič čo nie je biologicky rozložiteľné.
  • Odpad je možné vyzdvihnúť pred bránou len z big-bagov. Iné vrecia sa nedajú opätovne použiť a sú len ďalším odpadom.
  • V žiadnom prípade nenoste odpad svojvoľne ku plotu kompostárne, je potrebné to potom prekladať
  • Ak máte veľké konáre, môžete si požičať obecný drvič konárov.
  • Pri vyzdvihnutí bigbagu zároveň nahlásite, kedy bude možné vrece odviezť
  • Vrece musí byť naplnené tak, aby bolo možné ho zodvihnúť a naložiť ručne
  • V prípade akýchkoľvek otázok vám je k dispozícii telefónna linka 055/6941218 a 0911 141 218

  Otváracie časy a podmienky prevádzky budeme postupne prispôsobovať vašim požiadavkám a našim možnostiam.

  Dokumenty: