Zmenšiť textZväčšiť text

Školstvo

Základná škola s materskou školou Bohdanovce 

Obec Bohdanovce je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Bohdanovce. Škola je spádovou školou pre žiakov z obcí Bohdanovce, Blažice, Nižný Čaj, Vyšný Čaj, Rákoš a Vyšná Myšľa. Školu navštevuje cca 300 žiakov. 

Viac informácii nájdete priamo na stránkach školy: ZŠ a MŠ Bohdanovce

 

Súkromná základná umelecká škola Hviezdička

Okrem ZŠ s MŠ Bohdanovce má v obci zriadené elokované pracovisko aj Súkromná základná umelecká škola Hviezdička. Vyučuje sa šesť predmetov v dvoch odboroch - hudobný (spev, klavír, husle, gitara, flauta) a výtvarný odbor.

Viac informácii nájdete priamo na stránkach školy: SZUŠ Hviezdička