Zmenšiť textZväčšiť text

Obecná knižnica

História a súčasnosť

Možno viete a možno nie, že v našej obci začala obecná knižnica svoju činnosť už v roku 1949 a jej fond tvorilo približne 150 zväzkov kníh a bola umiestnená v skrini na chodbe národnej a strednej školy. Viedol ju riaditeľ J. Kredatus. Nájdeme tu knihy poľnohospodárske, politické a tiež aj novú literatúru.

V roku 1969 bolo už v obecnej knižnici 991 zv. kníh a boli umiestnené v budove obvodnej úradovne v samostatnej miestnosti. Knihovníčkou sa stala R. Blašková.

V roku 1970 sa prešlo na budovanie strediskovej knižnice Bohdanovce s pobočkami Blažice, N .Čaj, V.Čaj, Rákoš, V. Myšľa.

V roku 1972 sa knihovníčkou stála M. Zámborská. V roku 1976 požiar v našej obci zničil starý barak, kde bola umiestnená aj knižnica. Vtedy zhorelo približne 9000zv kníh.

Rok 1989 - knižnica sa presťahovala do úplne nových priestorov v budove nového kultúrneho domu. Jej fond tvorilo 7247 zv. kníh. O knihy v našej obci bol záujem.

V súčastnosti sa v knižnici nachádza 6895 zv kníh a z toho:
-odborná literatúra pre dospelých 1416zv kníh,
-odborná literatúra pre deti 448zv kníh,
-krásna literatúra pre deti 1830zv kníh,
-krásna literatúra pre dospelých 3 201 zv kníh.
Knižnica dostala aj časopisy ako napr.časopis  ABC pre deti a mládež, alebo časopis Záhradkár pre dospelých. 

Od roku 2005 boli v knižnici dva počítače a zavedený bol internet, ktorý slúžil širokej verejnosti. Bol pomerne často využívaný školskou mládežou, alebo aj dospelými, napr. pri hľadaní zamestnania a iných potrebných informácií.

Okrem výpožičných služieb knižnica robila aj vzdelávacie a kultúrno - výchovné podujatia ako napr. informaticku prípravu pre žiakov MŠ a ZŠ, prázdniny v knižnici, akcie k sviatku Vianoc, Mikuláša a Veľkej noci. Marec - mesiac kníh sme si spríjemnili kvízom o knihách a spisovateľoch, ale aj rozprávkovým popoludním pre deti ŠD.

Na záver si myslím,že je potrebné, aby sme v dnešnom pretechnizovanom svete nezabudli na knihu ako takú, pretože každá kniha do nás vkladá po zrnku pravdy z ktorého vyklíči múdrosť, láska a poznanie.

Vypožičný čas je zhodný s úradnými hodinami Obecného úradu v Bohdanovciach.