Zmenšiť textZväčšiť text

Upozornenie - zvýšený počet krádeží

 23.02.2024

Obvodné oddelenie Policajného zboru Bohdanovce, upozorňuje občanov, že:

V poslednom období evidujeme v našom služobnom obvode zvýšený počet krádeží
vlámaním do neobývaných rodinných domov, rozostavaných rodinných domov, v ktorých sa
často nachádzajú cenné veci. Na základe tejto skutočnosti vyzývame, aby si občania v týchto
budovách nenechávali cenné veci voľne položené na viditeľnom mieste a zároveň nedovolili
vstup na pozemok a do svojich rodinným domov cudzím a podozrivým osobám a riadne si
zabezpečili svoj majetok, pozemok a nehnuteľnosť bezpečnostným zámkom t. j. uzamykanie
dverí, brány a vstupnej bráničky, prípadne nainštalovalovaním kamerového systému.
V prípade spozorovania cudzej, podozrivej osoby vo Vašich obydliach bezodkladne
kontaktujte políciu na t. č. 158.
Ďakujem za spoluprácu.

kpt. Ing. Patrícia Máleková
riaditeľ obvodného oddelenia Bohdanovce


Zoznam aktualít: