Zmenšiť textZväčšiť text

Obecná kompostáreň

 25.10.2023

Vážení občania,

zriadili sme pre Vás malú obecnú kompostáreň, ktorá bude slúžiť na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov a cintorínov (kód odpadu 20 02 01).

Odpad zo záhrad – konáre, tráva, lístie (aj orechové), opadané ovocie, piliny atď. môžete odovzdať na tejto kompostárni, kde sa bude postupne premieňať na kompost.

Momentálne sú dve možnosti ako tento odpad odovzdať:

  1. odpad doveziete v dohodnutom čase priamo na kompostáreň

alebo

  1. na obecnom úrade si vyzdvihnete špeciálne veľkoobjemové vrece tzv. bigbag, ktorý doma naplníte odpadom a necháte ho pred bránou vášho domu. Naši pracovníci v nasledujúcich dňoch naplnený big-bag vyzdvihnú a odnesú na kompostáreň.

Pre vlastný odvoz odpadu vám bude kompostáreň k dispozícii primárne v piatky od 13:00 do 15:00. Avšak je potrebné aspoň hodinu vopred zavolať nášmu pracovníkovi (0908 157 004).

Iní deň a čas odovzdania odpadu je potrebné vopred dohodnúť na obecnom úrade 055/69 41 2180911 141 218.

Podmienky:

  • Na kompostáreň nepatria: odpad z kuchyne, psie exkrementy, hnoj, uhynuté zvieratá, nič živočíšneho pôvodu a nič čo nie je biologicky rozložiteľné.
  • Odpad je možné vyzdvihnúť pred bránou len z big-bagov. Iné vrecia sa nedajú opätovne použiť a sú len ďalším odpadom.
  • V žiadnom prípade nenoste odpad svojvoľne ku plotu kompostárne, je potrebné to potom prekladať
  • Ak máte veľké konáre, môžete si požičať obecný drvič konárov.
  • Pri vyzdvihnutí bigbagu zároveň nahlásite, kedy bude možné vrece odviezť
  • Vrece musí byť naplnené tak, aby bolo možné ho zodvihnúť a naložiť ručne
  • V prípade akýchkoľvek otázok vám je k dispozícii telefónna linka 055/69412180911 141 218

Otváracie časy a podmienky prevádzky budeme postupne prispôsobovať vašim požiadavkám a našim možnostiam.


Zoznam aktualít: