Zmenšiť textZväčšiť text

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2022

 23.10.2023

 • VZN o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Bohdanovce
 • 15.12.2023 | 0.26 Mb
  VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa , dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
 • 23.10.2023 | 0.14 Mb
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
 • o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
 • 28.07.2023 | 0.13 Mb
  - o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce BOHDANOVCE
 • 16.06.2023 | 0.13 Mb
  - o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce BOHDANOVCE

Zoznam aktualít: