Zmenšiť textZväčšiť text

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2022

 23.10.2023

  • 23.10.2023 | 0.14 Mb
    o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
  • o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bohdanovce a CVČ pôsobiace mimo územia obce
  • 28.07.2023 | 0.13 Mb
    - o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce BOHDANOVCE
  • 16.06.2023 | 0.13 Mb
    - o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce BOHDANOVCE

Zoznam aktualít: