Zmenšiť textZväčšiť text

Šport

Telocvičňa

P R E N A J Í M A N I E      T E L O C V I Č N E

 / Od  Septembra 2021  /

......................................................................................................

Základná škola s materskou školou  Bohdanovce
má   telocvičňu obsadenú  pondelok až piatok  do 17.00 hod.

Možnosti  nájmu  pre  V E R E J N O S Ť  :

Pondelok až Piatok   od 17.30 hod.   do 22.00 hod 
Sobota   a     Nedeľa    od 09.00 hod.   do 22.00 hod. 

 

CENY   PRENÁJMU :

15 € / 1 hod.  20 € / 1,5 hod.   25 € / 2 hod. 

V prípade záujmu o prenájom telocvične kontaktujte :

PaedDr. Ladislav Juhás, riaditeľ ZŠ:  0907 419 575

                                                         

Multifunkčné ihrisko

Ihrisko otvorené:

Po - Ne      8.00  -  21.00 hod. 

 

Detské ihrisko

Ihrisko otvorené:

Po - Ne      8.00  -  19.00 hod. 

Pre deti do 7 rokov s doprovodom rodičov

 

Ihrisko na pozemný hokej a florbal

Ihrisko otvorené:

Po - Ne      8.00  -  21.00 hod.