Aktuality

OBEC Bohdanovce

Bohdanovce boli osídlené už v rôznych dobách predhistorických, našlo sa tu aj sídlisko z doby staroslovanskej. Miesto tejto obce bolo v minulosti mimoriade výhodné, pretože sa nachádza priamo pod Slanským priesmykom, čo bolo dobré prepojenie s južným Zemplínom. Slovanské nálezisko podľa historika Branislava Varsika svedčí o tom, že názov Bohdanovce je slovanského pôvodu. Meno dediny neskôr prevzali prichádzajúci Maďari.

Je možné, že k Bohdanovciam sa vzťahuje aj zápis vo varadínskom registri z roku 1220, kde sa uvádza meno Chepanus de villa Bogdan. Tento muž pred zemplínskym kuriálnym komesom Olodarom obdvinil istého Petra. V Zemplíne sa dedina Bohdanovce (maďarsky Bogdány) nevyskytuje, najbližšia obec tohto mena je práve v terajšom okrese Košice-okolie. Je však možné, že listina hovorí aj o Šarišských Bohdanovciach, čo je tiež stará dedina, alebo o obci Nyir-Bogdány z niekdajšej Sabolčskej stolice.