•  

Kalendár zvozu odpadu

AKTUALITY

Odhalenie pamätníka padlých vojakov

 24.10.2017

Príhovor k odhaleniu Pamätníka padlým

v I. a II. sv. vojne.

Vážení vzácni hostia, milí Bohdanovčania,

V živote človeka sú medzníky, ktoré poznačia ľudí na celý život. Takéto medzníky  poznačia v niektorých prípadoch obec, krajinu, ale aj celý svet. Práve z nich čerpáme silu, múdrosť a rozdávame radosť. Musíme však konštatovať , že sú chvíle a udalosti na ktoré si nespomíname radi, ale na ktoré spomínať chceme, a tieto spomienky musíme sprostredkovať ďalším generáciám.

A práve preto sme sa tu dnes zišli na tomto pietnom mieste, kde odhalením pamätníka vzdáme úctu, obdiv a vďaku obyvateľom našej obce – mladým mužom – vojakom, ktorí položili svoje životy za našu slobodu a budúcnosť.

I. svetová vojna, ktorá skončila pred 99. rokmi, bola ťažká a krutá. Podľa štatistiky padlo približne 10 mil. vojakov. Od II. svetovej vojny uplynulo 72. rokov, ktorá bola ešte krutejšia, a nemusela byť, keby nebolo človeka, ktorý chcel vládnuť Európe a možno aj celému svetu a ktorého ambície, mali veľmi privysokú cenu. Podľa štatistiky v tejto vojne padlo 72 mil. vojakov, 47 mil. civilistov a narobili sa miliardové škody. Tieto čísla by mali byť pre ľudstvo mementom, aby sa to viac neopakovalo, ale opak je pravdou. My Ľudia sa nechceme poučiť a ohniská vojen, máme vo svete na rôznych miestach aj v tomto čase.  

Otcovia, synovia, ktorí museli narukovať do prvej svetovej vojny aj keď nechceli, alebo chceli, ako to bolo v II. sv. vojne, postaviť sa proti zlu a odmietli sa ticho prihliadať páchaným krivdám. Áno títo muži – otcovia, synovia sa chceli vrátiť domov, dobudovať si svoje domovy, pohladiť svoje deti, objať manželku či rodičov, žiaľ osud a krutosť vojny to zariadil inak. Hroby padlých sú roztrúsené po cintorínoch po všetkých mestách a obciach. O niektorých našich vieme, kde padli, ale o niektorých, nevieme kde sú pochované ich telá. Vieme ich mená a za ich hrdinstvo hovoríme dve veľké slová

„ Ďakujeme Vám“.

Naše poďakovanie patrí aj vojakom červenej armády, ktorá nám pomohla vybojovať slobodu. Naša obec sa dožila vytúženej slobody 19.1.1945, kedy ruskí vojaci prechádzali cez ťažké boje na Dargove, kde aj z týchto ruských mladých mužov veľa padlo a už sa nikdy nevrátili domov k svojim rodinám.

Citát „Zomreli, aby sme my žili“, si za chvíľu prečítame na pamätnej tabuli, ktorú odhalíme. Dnes máme tu česť oživiť spomienku na našich mladých mužov, ktorí padli v I. a II. sv. vojne. Boli to títo mladí ľudia:

Ján SEDLÁk, padol v I. sv. vojne, doma zanechal manželku s malou dcérkou, a je veľmi vzácne, že tohto okamžiku dnes sa dožili jeho päť vnučky a to: 87 ročná, 84 ročná, 80 ročná 74 ročná a najmladšia 71 ročná .

V II. svetovej vojne padli títo mladí ľudia:

Imrich Azari, 24 ročný, bol slobodný, padol v Rusku pri rieke Don, žijú tu jeho príbuzní. Beľuš Pavol, hoci nepadol v boji, ale vojna si vyžiadala jeho mladý život, kvôli tomu, že ho ako 14 ročného chlapca usmrtila explodovaná mína. Bolo to 1. apríla 1945, len jeden mesiac pred ukončením II. sv. vojny, žije tu jeho rodina.

Štefan Kaduk, 25 ročný, slobodný, padol v Rusku, žije tu jeho rodina

Imrich Kakara, 24 ročný, slobodný, padol v Rusku, žije tu jeho rodina

Štefan Kakara, 25 ročný, slobodný, padol v Rusku, žije tu jeho rodina

Ján Petráš, 25 ročný, zanechal manželku a malú dcérku, padol v Rusku, žije tu jeho vzdialená rodina

Štefan Šomoši, 25 ročný, slobodný, padol na Ukrajine Belaja Cerkev, žije tu jeho rodina

Štefan Štefuš, 29 ročný, ktorý zanechal doma manželku a malú dcéru. Padol v Rusku pri rieke Don. Dnes sa dožila tejto milej udalosti vo veku 78 rokov.

Jozef Takáč, 8 ročný chlapec, jeho mladý život vyhasol pri explózii míny v obci, tejto milej udalosti sa dožili jeho traja súrodenci, brat 76 ročný , sestra 72 ročná, a brat 68 ročný

Jozef Timko, 21 ročný, slobodný, narukoval ako branec, uňho nie je neznáme miesto jeho pochovania, prítomnosti sa dožila jeho 82 ročná sestra .

Andrej Tóth, 43ročný, doma zanechal manželku a tri deti, Miesto jeho pochovania nie je známe. Žije tu jeho rodina.

Ďalšími našimi spoluobčanmi, ktorí sa nevrátili nikdy späť do obce boli spoluobčania židovskej národnosti, a boli to títo občania :

Oľga Bruder, 25 ročná, slobodná,

Regina Gelbstein, 45 ročná,

František Goldstein, 22 ročný, slobodný

Tomáš Goldstein, 14 ročný, slobodný

Ármin Rosner, 46 ročný, a jeho 11 ročný syn
Róbert Rosner, bohužiaľ pri všetkých týchto menách v našej obecnej knihe úmrtí sa nachádza jediné slovo OSVIEČIM, my všetci vieme, že to bol koncentračný tábor, odkiaľ sa málo kto vrátil živý.

Dovoľte mi v mene svojom i v mene všetkých spoluobčanov Bohdanoviec, poďakovať všetkým, ešte žijúcim pozostalým, za obete svojich dedov a pradedov, svojich otcov, ujov, strýkov, ktorí obetovali svoje mladé životy pre krajšiu budúcnosť nás, ich nasledovníkov.

Na záver, dovoľte sa mi poďakovať ľuďom, ktorí pomohli pri príprave tohto, verím, že milého podujatia, a to za finančnú podporu Ministerstvu vnútra SR, obecnému zastupiteľstvu, našim vzácnym hosťom pánom farárom zástupcom cirkvi, jednotlivým zložkám v obci, firme Omega Ďurkov, za zhotovenie tohto pietneho pamätníka.

Naše poďakovanie patrí zamestnancom obce, zamestnancom, ktorí pracujú na menšie obecné služby a brigádnikom seniorom. Všetci títo pridali ruku k dielu, či to bolo osadenie pamätníka, výsadba zelene a úpravu tohto pietneho miesta. Poďakovanie patrí aj našej speváckej skupine Bohdanovčan. Veľké poďakovanie patrí aj mladým mužom z Klubu vojnovej histórie Svoboda, ktorí prijali naše pozvanie a na záver vzdajú úctu s vojenskými poctami  -  salvami.

Ďakujem aj Vám všetkým, ktorí ste sa tu zhromaždili, aby sme si spolu uctili pamiatku, týchto našich spoluobčanov, ktorí nemali to šťastie a už sa späť do našej obce nikdy nevrátili.

Česť ich pamiatke, nezabúdame, odpočívajte v pokoji!

V Bohdanovciach, 21.októbra 2017

                                                                    Marta Gamrátová

                                                                       starostka obce 

Aktuality / Odhalenie pamätníka

Aktuality / Odhalenie pamätníka
Aktuality / Odhalenie pamätníka
Aktuality / Odhalenie pamätníka
Aktuality / Odhalenie pamätníka
Aktuality / Odhalenie pamätníka
Aktuality / Odhalenie pamätníka
Aktuality / Odhalenie pamätníka
Aktuality / Odhalenie pamätníka

    SamosprávaOnline.sk

    Kalendár