Aktuálne dianie v našej obci

Uznesenia prijaté z 12. zasadania obecného zastupiteľstva obce Bohdanovce zo dňa 8.6.2016

Uznesenia prijaté z 12. zasadania obecného zastupiteľstva obce Bohdanovce zo dňa 8.6.2016

Pozvánka

Záverečný účet obce Bohdanovce za rok 2015

Záverečný účet obce Bohdanovce za rok 2015

Uznesenia OZ zo dňa 4.4.2016

Výsledky volieb do NR SR v našej obci

Doplnkové informácie