Aktuálne dianie v našej obci

Záverečný účet obce Bohdanovce za rok 2015

Záverečný účet obce Bohdanovce za rok 2015

Uznesenia OZ zo dňa 4.4.2016

Výsledky volieb do NR SR v našej obci

Uznesenia

Uznesenia prijaté na 9. zasadaní OZ v Bohdanovciach dňa 16.12.2015

Uznesenia prijaté na 9. zasadaní OZ v Bohdanovciach dňa 16.12.2015

Doplnkové informácie