•  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 43)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2023000585 poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obec Bohdanovce
60 €
9/2023 úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
ZM-KO-OD-23-0090/OBEC dodanie a zabezpečenie inštalácie čipov na jednotlivé zberné nádoby Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
8/2023 budúci nájom nebytových priestorov Odb.: Mgr. Vladimír Železňák Umelecká spoločnosť GONG
Dod.: Obec Bohdanovce
0 €
7/2023 poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Jazero, n. o.
Dod.: Obec Bohdanovce
60 €
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 9/2022 archivácia fotodokumentácie vykopaných hrobov a ich uchovávanie Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: 3W Slovakia, s.r.o.
15 €
6/2023 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: T-MAPY s. r. o.
0 €
č. 01 MSD Bohdanovce 01 prístup na server , implementovanie a importovanie digitálnych máp a databáz Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: T-MAPY s. r. o.
1 035 €
Dodatok č. 5 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
5/2023 poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Filia nezisková organizácia
Dod.: Obec Bohdanovce
60 €
4/2023 krátkodobý prenájom nebytových priestorov Odb.: Ladislav Takáč
Dod.: Obec Bohdanovce
1 000 €
ZML-3-63/2021-230 darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
1-803415655870 program služby Biznis Nekonečno SD a prenos čísla Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
1-803415539678 program služby Biznis Mini 13 a prenos čísla Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
1-803415423846 program služby Biznis Mini 13 Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
1-803415248816 program služby Biznis Mini 13 Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
Dodatok č. 6 ku zmluve č. A/132/01/2008 zmena aktualizačných/licenčných poplatkov Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
0 €
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2016-06-10dh1 zmena aktualizačných/licenčných poplatkov - registratúra Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
126 €
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 17/2018 odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštruktuálneho majetku Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
198 €
88/001/23 poskytnutie úveru Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk

SamosprávaOnline.sk

esmao.sk

esmao.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár