•  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 16)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
120002690 platenie a odvádzanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: UNIQA d.d.s., a.s.
0 €
6303027987 Združená dodávka plynu Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0 €
č. 22/41/054/659 poskytovanie finančného príspevku na podporu zamestnávania Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
č. 22/41/010/10 aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
č. VO/13/03/2022/PL Výkon verejného obstarávania na nákup zemného plynu Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Regionálne združenie obcí Košice - okolie
200 €
č. ZM-KO-OD-22-0691/JOT odber, preprava a zhodnotenie jedlých olejov a tukov z domácností Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
č. ZM-KO-OD-19-0933 2019/OBEC postupnosť práv, cenník Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
Dodatok č. 1 zmena rozpočtového nákladu stavby Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: WORKS - STAV, s.r.o.
70 140.30 €
33/O/2022 audit účtovnej a konsolidovanej závierky Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
1 140 €
9a/2022 spracúvanie osobných údajov Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: 3W Slovakia, s.r.o.
0 €
9/2022 udelenie licencie Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: 3W Slovakia, s.r.o.
108 €
8/2022 Poskytnutie nepeňažného jednorazového daru Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: OKO s.r.o.
0 €
2022 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Obec Beniakovce
0 €
1422 257 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Bohdanovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
Z/2022 Prenájom plochy Odb.: Packeta Slovakia s.r.o.
Dod.: Obec Bohdanovce
12 €
KE24 Prenájom hnuteľného majetku Odb.: MASLEN s.r.o.
Dod.: Obec Bohdanovce
1 919.98 €
Generované portálom Uradne.sk

SamosprávaOnline.sk

esmao.sk

esmao.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár