•  

Šport

Šport

Telocvičňa

               P R E N A J Í M A N I E      T E L O C V I Č N E

                               / Od  Septembra 2021  /     

......................................................................................................

Základná škola s materskou školou  Bohdanovce
má   telocvičňu obsadenú  pondelok až piatok  do 17.00 hod.

Možnosti  nájmu  pre  V E R E J N O S Ť  :

Pondelok  až  Piatok          od  17.30  hod.      do   22.00 hod

Sobota   a     Nedeľa           od 09.00 hod.        do  22.00 hod.

...................................................................................................

CENY   PRENÁJMU :

15 € / 1 hod.                    20 € / 1,5 hod.              25 € / 2 hod.

.................................................................................................

V prípade záujmu o prenájom telocvične kontaktujte :

PaedDr. Ladislav Juhás, riaditeľ ZŠ:  0907 419 575

                                                         

Multifunkčné ihrisko

Ihrisko otvorené:

Po - Ne      8.00  -  21.00 hod. 

Detské ihrisko

Ihrisko otvorené:

Po - Ne      8.00  -  19.00 hod. 

Pre deti do 7 rokov s doprovodom rodičov

Ihrisko na pozemný hokej a florbal

Ihrisko otvorené:

Po - Ne      8.00  -  21.00 hod. 

Prevádzkový poriadok :

SamosprávaOnline.sk

esmao.sk

esmao.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár