•  

Služby a inštitúcie

V obci Bohdanovce možte nájsť:

  • Políciu
  • Praktického lekára
  • Pediatra
  • Zubára
  • Lekáreň
  • Reštauráciu
  • Pizzériu
  • Potraviny

Obchody

V Bohdanovciach máte možnosť nakúpiť potraviny ale aj tovar dennej spotreby v 3 obchodoch. Otváracie hodiny sú prisposobené potrebám občanov.

Okrem toho tu môžete nájsť aj butik, kde za priateľné ceny môžete nakúpiť štýlové oblečenie a Kvetinárstvo.

Reštaurácie a pohostinstvá

V našej obci máte možnosť príjemného posedenia v Pohostinstve, ktoré sa nachádza v strede obce. V reštaurácii Mag a v Pizzérii Forest sa môžete chutne najesť a navyše vám tam pomôžu zorganizovať súkromnú oslavu. V letných mesiacoch vás príjemne schladí lahodná zmrzlina.

Pošta

Telefón: +421 (55) 694 11 23

Vedúca: Helena Šnýrová

Otváracie hodiny:

Pondelok: 7:30 - 12:00 13:15 - 15:00
Utorok: 7:30 - 12:00 13:15 - 15:00
Streda: 7:30 - 12:15 15:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 12:00 13:15 - 15:00
Piatok: 7:30 - 12:00 13:15 - 15:00

Zdravotnícke zariadenia

Prakticky lekár

Lekár: MUDr. Ladislav Somogyi

Telefón: 0903 627 844, 055/6331575, 055/6941112

Ordinačné hodiny:

Pondelok:  7:30 - 12:30 
Utorok: 7:30 - 12:30 
Streda:  13:30 - 17:00 
Štvrtok:  7:30 - 12:30 
Piatok: 7:30 - 12:30
Pediater

Lekár: MUDr. Michal Slivka

Sestra: Lenka Takáčová

Ordinačné hodiny:

Ordinačné hodiny Návštevy
Pondelok  9:00 - 13:00 13:00-15:00
Utorok 7:30 - 13:00 poradňa
Streda 7:30 - 10:00 školský deň
Štvrtok 7:30 - 12:00
Piatok 7:30 - 12:30 administratíva

*Odbery krvi - utorok a štvrtok od 7:30


Lekáreň Patrícia

Vedúca: Mgr. R. Kopčová

Kontakt: 0907 375 939

Otváracie hodiny:

Pondelok:  8:00 - 12:00    13.00-15.00
Utorok: 8:00 - 12:00    13.00-15.00 
Streda:                           13:00-17:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00    13.00-15.00
Piatok: 8:00 - 12:00    13.00-15.00

Polícia

Riaditeľ:

Kontakt:

Cirkev

Rimskokatolícka cirkev

Adresa: Rimskokatolícky farský úrad
044 16 Bohdanovce

Kontakt: 055/694 1227

Farár: Mgr. Juraj Marcin

Reformovaná cirkev

Adresa: Farský úrad reformovaný 
044 16 Bohdanovce

Kontakt: 055/6941 316

Farárka: Mgr. Simona Vaščáková

Obecná knižnica

História a súčasnosť

Možno viete a možno nie, že v našej obci začala obecná knižnica svoju činnosť už v roku 1949 a jej fond tvorilo približne 150 zväzkov kníh a bola umiestnená v skrini na chodbe národnej a strednej školy. Viedol ju riaditeľ J. Kredatus. Nájdeme tu knihy poľnohospodárske, politické a tiež aj novú literatúru.

V roku 1969 je už v obecnej knižnici 991 zv. kníh a sú umiestnené v budove obvodnej úradovne v samostatnej miestnosti a knihovníčkou je R. Blašková.

V roku 1970 sa prechádza na budovanie strediskovej knižnice Bohdanovce s pobočkami Blažice, N .Čaj, V.Čaj, Rákoš, V. Myšľa.

V roku 1972 knihovníčkou sa stáva M. Zámborská. V roku 1976 požiar v našej obci zničil starý barak, kde bola umiestnená aj knižnica. Vtedy zhorelo približne 9000zv kníh.

Rok 1989 - knižnica sa sťahuje do úplne nových priestorov v budove nového kultúrneho domu. Jej fond tvorí 7247 zv. kníh, toto nám hovorí história knižnice, z ktorej sa dá vydedukovať, že o knihy v našej obci je záujem.

V súčastnosti sa v knižnici nachádza 6895 zv kníh a z toho:
-odborná literatúra pre dospelých 1416zv kníh 
-odborná literatúra pre deti 448zv kníh
-krásna literatúra pre deti 1830zv kníh
-krásna literatúra pre dospelých 3 201 zv kníh
Knižnica dostáva aj časopisy a to pre deti a mládež ABC, ktorý je veľmi žiadaný,pre dospelých je to Záhradkár.

Od roku 2005 sú v knižnici dva počítače a zavedený je internet, ktorý samozrejme slúži pre
širokú verejnosť. Je pomerne často využívaný školskou mládežou , ale aj dospelými napr, pri hľadaní
zamestnania a iných potrebných informácií.

Okrem výpožičných služieb knižnica robí aj vzdelávacie a kult. - výchovné podujatia.
V roku 2006 bolo v knižnici 25 podujati. Z toho 15 informatickej prípravy pre žiakov MŠ a ZŠ. Prázdniny v knižnici bola ďalšia akcia počas jarných prázdnin pri ktorej mohli deti čítať,súťažiť,hrať sa a relaxovať. Toto podujatie sa opakuje už 4. rok.

V knižnici sme si pripomenuli aj tradície Vianoc,Mikuláša a Veľkej noci. Marec - mesiac kníh sme si spríjemnili kvízom o knihách a spisovateľoch, ale aj rozprávkovým popoludním pre deti ŠD.

Na záver si myslím,že je potrebné, aby sme v dnešnom pretechnizovanom svete nezabudli na knihu, knihu ako takú pretože každá kniha do nás vkladá po zrnku pravdy z ktorého vyklíči múdrosť, láska a poznanie.

Vypožičný čas:

Pondelok:  13:00 - 16:00
Utorok: 8:00 - 12:00
Streda: 14:00 - 18:00
Štvrtok: 13:00 - 15:00
Piatok: ZATVORENÉ

SamosprávaOnline.sk

esmao.sk

esmao.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár