•  

Samospráva

Obec Bohdanovce 
Bohdanovce 142
okr. Košice-okolie
044 16

Telefón

+421 905 911 306 - starosta
+421 (55) 694 11 38 - ekonomický úsek

+421 (55) 694 12 18

+421 911 141 218

- matričný úrad
- správa daní a poplatkov
- evidencia obyvateľov
- overovanie podpisov 
- podateľňa
- mobilný telefón

Starosta

Ing. Patrik Beluš
E-mail: starosta@bohdanovce-ke.sk

Zástupca starostu

Mgr. Matúš Béreš, PhD.

V súvislosti so zmenou zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonanej zákonom č. 5/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 25, ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, po zohľadnení vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie zástupcu starostu a podľa rozsahu úloh určených v písomnom poverení na výkon tejto funkcie, starosta určil od 25.11.2022 odmenu za výkon funkcie zástupcu starostu vo výške 60,00 eur mesačne.

Zamestnanci

Ekonomický úsek: JUDr. Marta Šimčáková ekonom@bohdanovce-ke.sk
Matričný úrad: Valéria Kočišková matrika-dane@bohdanovce-ke.sk
Obecná knižnica: Anna Šimčáková sekretariat@bohdanovce-ke.sk
Údržba: Slavomír Azari
Pavol Argaláš

Zodpovedná osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov:

e-mailová adresa:
zodpovedna.osoba.obce@gmail.com
Korešpondenčná adresa:
Obec Bohdanovce
Zodpovedná osoba
Bohdanovce 142
044 16 Bohdanovce

SamosprávaOnline.sk

esmao.sk

esmao.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár