•  

Kalendár zvozu odpadu

Samospráva

Obec Bohdanovce 
Bohdanovce 142
okr. Košice-okolie
044 16

Telefón

+421 (55) 729 44 05
+421 905 911 306
- starostka
- starostka (mobil)
+421 (55) 694 11 38 - ekonomický úsek

+421 (55) 694 12 18

+421 911 141 218

- matričný úrad
- správa daní a poplatkov
- evidencia obyvateľov
- overovanie podpisov 
- podateľňa
- mobilný telefón

Starosta

Marta Gamrátová
E-mail: bohdanovce@stonline.sk

Zamestnanci

Ekonomický úsek: JUDr. Marta Šimčáková
Matričný úrad: Valéria Kočišková
Obecná knižnica: Anna Šimčáková
Upratovačka: Kristína Ruščáková
Údržba: Peter Trejfa

SamosprávaOnline.sk

Kalendár