•  

Ostatné poplatky

VODNÉ  - 0,9221 €/m3

STOČNÉ - 0,56 €/m3

STOČNÉ paušál - 19,04 €/osoba

Poplatok za hlásenie v rozhlase - 3,00 €

Poplatok za prenájom sály KD na predaj - 66,39 €

Poplatok za prenájom priestorov OÚ (bývalá lekáreň) - 7,00 €/1hod.

Poplatok za kopírovanie:

A4 jednostranné - 0,05 € ,

A4 dvojstranné - 0,10 €,

A3 jednostranné - 0,10 € ,

A3 dvojstranné - 0,20 €

Cenník služieb pohrebiska obce Bohdanovce

VZN č. 4/2011 a VZN č. 2/2018

Zriadenie hrobového miesta, hrobky, dvojhrobky alebo trojhrobky nad sebou - 10,00 €
Prenájom hrobového miesta, hrobky, dvojhrobky alebo trojhrobky nad sebou - 20,00 €/10 rokov
Zriadenie hrobového miesta dvojhrobky vedľa seba - 20,00 €
Prenájom hrobového miesta dvojhrobky vedľa seba - 40,00 €/10rokov
Zriadenie hrobového miesta pre uloženie urny 10,00 € 
Prenájom urnového hrobového miesta - 15,00 €/10rokov
Poplatok za zabezpečenie obradu v Dome smútku - 10,00 €

  SamosprávaOnline.sk

  esmao.sk

  esmao.sk

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15:30
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 13:00

  Fotogaléria

  Kalendár