•  

AKTUALITY

UPOZORNENIE pre chovateľov ošípaných

 12.08.2020

"V okrese Košice - okolie bol potvrdený Africký mor ošípaných u diviačej zveri aj v domácom chove ošípaných. Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie preto odporúča, aby chovatelia ošípaných vykonali čo najskôr domácu zabíjačku ošípaných bez ohľadu na vek a hmotnosť. Produkty z nej použiť pre len vlastnú spotrebu a nedistribuovať ich mimo svoju obec! Domáca zabíjačka sa musí oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred na t.č. 055/6222267 kl. 109, 107. Chovatelia, ktorí si ponechajú ošípané, sú povinní mať ich zaregistrované, aj jeden kus chovaný pre vlastnú spotrebu. Registrácia sa vykonáva na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Košice - okolie, Kukučínova 24, Košice. Uvedené sa odporúča ako preventívne opatrenie na zabránenie ďalšieho šírenia ochorenia v okrese".

                v.r.

MVDr. Štefan Karahuta

regionálny veterinárny lekár

1 2

SamosprávaOnline.sk

esmao.sk

esmao.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár